Istnieje w Polsce taki przesąd, że jak na drzewie wisi kapliczka to uchroni je to przed ścięciem.

Wykorzystałam ten fakt by uchronić polskie drzewa przed wycinką, która znacznie zwiększyła się na terenie Polski w ostatnim czasie za sprawą zmian prawnych wprowadzonych przez ministra Szyszkę. Zaprojektowałam porcelanową, kieszonkową wersję mobilnej kapliczki wykorzystując wizerunek, „bozi, boginki, waginki”.

W lipcu 2017 roku w trakcie ogólnopolskich akcji protestacyjnych przeciwko wycince drzew w Puszczy Białowieskiej zorganizowałam warsztaty zdobienia porcelanowych kapliczek różnymi metodami. Dochód z warsztatów w całości został przekazany Fundacji Dzika Polska, która byłą jednym z głównych organizatorów „Obozu dla Puszczy”.

GODDES SAVE THE TREES

Antropofity to rośliny-przybysze. Czasami sprowadzane celowo, początkowo do uprawy, umykające z ogrodzeń i dziczejące. Czasami też „zawleczone” – sprowadzone przypadkiem, w ładunkach statków lub jako nasiona przyczepione do płaszcza.

 

Pojawienie się tych roślin jest związane z działalnością człowieka. To botaniczni „nielegalni migranci”. Większość z nich uznawana jest za gatunki inwazyjne, a wszystkie są określane mianem „obcych”.  Obcy jest chrzan, obce są maki i akacje. Obca jest także mięta, rumianek i róża, a jedynym oryginalnym warzywem na tej szerokości geograficznej jest burak.

 

Dla roślin GRANICA jako instytucja wymyślona przez nowożytną Europę nie istnieje. Jednak botaniczne migracje i tworzenie się tzw. „bioróżnorodności” również zamyka są w systemowe ramy i klasyfikacje. Istnieją głosy, że natura i ekosystem same zadbają o swoją regulację. Są też stanowiska klasyfikujące przybyłe gatunki jako niebezpieczne i konieczne do zwalczania. Polityka miesza się z biologią.

 

Wybrane przeze mnie „obce” gatunki to nielegalni migranci przybyli na teren Polski i Czech z całego świata. Niektórzy pojawili się tutaj już w neolicie, inni znacznie później, bo w czasie wielkich odkryć geograficznych. Każdy z nich, klasyfikowany jako „obcy” lub „inwazyjny”, niesie ze sobą bagaż emocjonalny i kulturowy, a ich obecność w naszej florze jest dla nas oczywista.

- FIT

Food Think Tank Foundation is the bunch of the individualists and experts in multiple fields which have focused on the process of common learning and progression. Each of us is different and brings to unity something extra. We are as free as free is our mind and as limited as the joint discussion may limit us.
We are forging the enormous number of relative to food-thinking ideas into concerted effect from which we are able to get in a responsible way. We have met here, in Wrocław so here we eat and act!

https://www.facebook.com/foodthinktank/

- FOOD THINK TANK

BlindWiki is a location-based audio network where citizens who are blind or partially sighted use smartphones to share their findings by posting sound recordings. The platform does not just contain information about difficulties and barriers but is also a repository for experiences, opinions and stories, generating a creative and collaborative cartography of the unseen.

Author of project is Antoni Abad.

http://www.wroclaw2016.pl/blindwiki-discover-the-invisible

https://blind.wiki/site/index

BLIND.WIKI

"Prawie miliard ludzi na świecie cierpi z powodu głodu. Najbardziej narażoną grupą są dzieci i kobiety. Głód pojawia się najczęściej w sytuacji kryzysu. Ubóstwo, wojny lub klęski żywiołowe to sytuacje, w których potrzebna jest pomoc (..).
Problem niedożywienia dotyczy również Polski."*

 

Czy jedząc zupę można wesprzeć walkę z głodem?

Okazuje się, że można.

W ramach akcji Empty Bowls każdy ma możliwość zrobić to na dwa sposoby. Co roku ceramicy, szklarze a także po prostu chętni amatorzy przekazują na rzecz akcji autorskie, ręcznie sygnowane miski. Podczas finału, za symboliczną kwotę 20 zł sprzedajemy w nich zupę. Miski z nowymi właścicielami wędrują do domów z nadzieją, że korzystając z nich za każdym razem będziemy pamiętać o tych, którzy nie mają jej czym napełnić.

 

"Empty Bowls” jest międzynarodową akcją, zainicjowaną przez organizację non-profit, podnoszącą świadomość oraz działającą w walce z głodem. Wydarzenia obecnie mają miejsce w Stanach Zjednoczonych oraz w co najmniej kilkunastu innych krajach.

http://www.emptybowls.net/

https://www.facebook.com/pustemiski/

 

*wg Polskiej Akcji Humanitarnej

EMPTY BOWLS

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now
project_Ewa Głowacka